Stacja Kontroli Pojazdów

W naszej stacji można dokonać przeglądów rejestracyjnych pojazdów do 3, 5 t. z wyjątkiem przyczep w tym z instalacją gazowa, uprzywilejowanych, TAXI, sprowadzonych z zagranicy, nauki jazdy, po kolizyjnych.

Stacja czynna poniedziałek - piątek w godz. 7 – 21, a w soboty od 8 – 14.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku 8 – 16

Kontakt:

Tel. 54 231 38 60 lub 54 253 42 45

Symbole rodzajów badań

  • a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h
  • c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  • d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
  • e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
  • f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z wymaganiami technicznymi
  • h - nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach - ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych